Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtaanname
Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de Pictoprint software of bestelsysteem. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een maand bewaard op de server van Pictoprint.

2. Auteursrecht
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Pictoprint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Pictoprint gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

3. Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Pictoprint in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Pictoprint stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde fotoproducten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de Editor of het bestelsysteem op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van Pictoprint blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd
Alle opdrachten worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie
Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.